Förvaring städmaterial – Hur man förvarar städmaterialet bäst

förvara och organisera ditt städmaterial och rengöringsprodukter

Alla hushåll har förmodligen en samling av rengöringsverktyg och det är viktigt att förvara städmaterial och rengöringslösningar på ett säkert sätt. Att lära sig att förvara och korrekt organisera ditt städmaterial hjälper till att hålla materialet borta från småbarn eller husdjur. Här är några viktiga tips om hur du korrekt förvarar ditt städmaterial. 

Förvara ditt städmaterial på en torr och sval plats

Se till att du förvarar ditt städmaterial på en ren och torr plats. Det är viktigt att ditt förvaringsutrymme inte varierar för mycket i temperatur för detta kan göra att rengöringsmedel blir mindre effektiva.

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur

Förvara ditt städmaterial högt upp i ett högt skåp i tvättstugan eller garaget. Eller så kan du överväga att förvara dina rengöringsprodukter i ett låst skåp, detta kommer definitivt att se till att materialet inte hamnar i orätta händer. En plats högt upp eller ett låst skåp ser till att små barn och husdjur inte råkar hitta dina rengöringsprodukter som kan vara farliga för deras hälsa vid förtäring.

Förvara rengöringsprodukterna i sina ursprungliga behållare

Förvara alla rengöringsprodukter och lösningar i sina märkta ursprungliga flaskor och behållare. Etiketterna på rengöringsprodukterna ger tydliga anvisningar om hur du använder och hur du kastar dem. Genom att förvara ditt material i sina ursprungliga flaskor säkerställer du att du alltid kan hänvisa till rätt etikett när du överväger hur om du ska använda eller kasta produkten. Även om du personligen är medveten om hur du använder ditt rengöringsmaterial på korrekt sett kanske en familjemedlem eller inhyrd städerska inte känner till rätt metod som ska användas, så det är bäst att låta etiketterna sitta kvar på sina respektive flaskor.

Korrekt etikett på ny lösningsblandning

Om du blandar dina egna lösningar, se till att du använder en ren flaska för att hälla i den nya lösningen och att du märker flaskan ordentligt. En permanent märkpenna fungerar bäst för att skriva etiketter på flaskor och skriv gärna stort när du märker flaskan så att det inte kan bli några oklarheter gällande innehållet i flaskan. När du blandar lösningar måste du se till att du följer instruktionerna för den typ av lösningar som blandas, vissa kombinationer kan vara skadliga om de blandas ihop felaktigt.

Kontrollera utgångsdatum

Utgångna rengöringsmedel kan bli giftigare med tiden, så det är viktigt att kontrollera utgångsdatum för äldre rengöringsmedel. När en rengöringslösning har gått ut ska den slängas på rätt sätt enligt anvisningarna på flaskan.

Bestäm hur farligt städmaterialet är

Alla städredskap är inte farliga. T.ex. din dammsugare och dammtrasa behöver inte nödvändigtvis utgöra ett hot mot dina barn och husdjur, men bör förvaras på en plats där de inte är i vägen. Om du har något verktyg för rengöring av parkett som har en lösning bifogad, kanske du väljer att förvara detta rengöringsverktyg på en säkrare plats, eftersom det finns en chans att lösningsbehållaren kan lossna från rengöringsverktyget och hamna i fel händer.